"อาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ติวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

 จึงมั่นใจกว่า"

 

ผศ.ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

Dr.Jiw+

ฟิสิกส์ ดร.จิ๋ว

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และติวเตอร์ฟิสิกส์

 • อาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

 • นักวิจัย ทุนวิจัยระดับชาติ สกว. วช. และ สกอ.

กว่าจะมาเป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพสูง

การพัฒนาเนื้อหาฟิสิกส์มัธยมปลายที่นำออกเผยแพร่นี้ ดร.จิ๋ว เรียบเรียบจากตำราภาษาไทยและตำราต่างประเทศเพื่อให้ได้เนื้อหาคุณภาพสูง มีการนำเนื้อหาทุกส่วนไปตรวจสอบด้วยการลองใช้แก้โจทย์จริงรวมหลายพันข้อเพื่อกลั่นออกมาเป็นตำราติวที่มีแก่นเนื้อหาแม่นยำ ชัดเจน เข้มข้น และครบถ้วน จึงใช้ระยะเวลาและความพยายามเป็นอย่างมากนานเกือบสิบปี! (ของดีมีคุณภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืน) และยังได้ค้นคว้าวิจัยหาเคล็ดวิชาที่ใช้ควบคุมกระบวนท่าทั้งหมดที่สามารถใช้แก้โจทย์ฟิสิกส์ได้ทุกรูปแบบเพื่อนำออกมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนแบบมืออาชีพด้วยประสบการณ์สอนแบบตัวจริงในมหาวิทยาลัยชั้นนำ และประสบการณ์ความสำเร็จจริงในวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด เรื่องยากจึงกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยดังสโลแกน "Dr.Jiw+ makes physics teeny." ขอเพียงแค่น้องๆ หยุดฝันและลงมือทำ "Stop Dreaming, Start Doing." ไปพร้อมๆ กับเราที่ Dr.Jiw+   . . .

วุฒิการศึกษา

 

 • ปริญญาเอก: Ph.D. (Informatics), National Institute of Informatics (Tokyo), The Graduate University for Advanced Studies ประเทศญี่ปุ่น (ทุนนักวิจัย NII และทุน JASSO)

 • ปริญญาโท: Master of Engineering (Computer Science), Asian Institute of Technology (ทุน กพ./ทุนรัฐบาลไทย)

 • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รางวัลผลการเรียนดีจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด มหาชน)

 • มัธยมศึกษา: โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้อง King) (คะแนนท้อปวิชาฟิสิกส์)

ผลงานการแต่งหนังสือวิชาการ
 • "พื้นฐานการคำนวณแบบคลาวด์" โปรเท็กซ์ กรุงเทพ

 • "Database Analysis, Design, and Implementation" โปรเท็กซ์ กรุงเทพ

 • “คู่มือเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล Database Design” โปรวิชั่น กรุงเทพ

 • “UML ภาษามาตรฐานเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์” ซีเอ็ด กรุงเทพ

 • และบทความวิจัย/วิชาการ/วารสาร อีกเกือบร้อยเรื่อง

2010 - present

2010 - present

มุมห้ามอ่าน โดย ดร.จิ๋ว

 

สำหรับน้องๆ ที่เกลียดกลัวฟิสิกส์
ฟิสิกส์เป็นวิชาว่าด้วยปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น ขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงยังไงให้ปลอดภัย และฟิสิกส์ยังพบเจอกันอยู่บ่อยๆ เช่น รุ้งกินน้ำสองตัวเกิดพร้อมกันได้ยังไง ต่างจากวิชาอื่นๆ ที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ต้องอาศัยจินตนาการสูงในการทำความเข้าใจ โจทย์ฟิสิกส์หลายๆ ข้อสามารถใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันในการเดาคำตอบได้ แต่คนออกข้อสอบปัจจุบันก็ฉลาดพอที่จะให้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันทำให้เดาได้ยาก จึงต้องรู้หลักสักนิดจะแก้โจทย์ฟิสิกส์ได้ไม่ยาก

เคล็ดไม่ลับการทำคะแนนฟิสิกส์
1. หาแก่นของแต่ละบทให้เจอ (ดร.จิ๋ว สรุปแก่นไว้ให้แล้วในตำรา)

2. ทำความเข้าใจแก่น (ดูคลิปที่ ดร.จิ๋ว บรรยายในแต่ละบทควบคู่กับตำราไปพร้อมๆ กัน ดูซ้ำจนเข้าใจ)

3. ไม่เข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจหมดแล้ว ควรทดสอบความเข้าใจด้วยการทำโจทย์จริง

4. ทบทวนความเข้าใจทั้งบทอีกครั้งโดยพยายามมองให้เห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆ ในแต่ละบท

© 2017-2020 by Dr.Jiw+

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now